מרכז מבקרים אקולוגי

הגן הסולארי

מיזם המקדם קיימות ושמירת הסביבה בישראל באמצעות חינוך חוויתי.

פעילות הגן כוללת הדרכה והפעלה חווייתית לקבוצות בתוך הגן, ימי עיון בנושאים סביבתיים, סדנאות וכן פעילות של הגן הסולארי הנייד ברחבי ישראל.

פעילות סביבתית