גורדולוגי

עיצוב: אדריכל ד"ר יוסי קורי

הגורדולוגי הוא דגם קונספטואלי של גורד שחקים אקולוגי. החידוש במבנה הוא פירוק הגוש המבני לחלקים נפרדים המאפשרים זרימת רוח ביניהם. בנוסף, על גגות היחידות הנפרדות נבנות גינות-גג קהילתיות/ גגות ירוקים. המצאה זו באה לפתור מספר בעיות: יצירת 'איי חום' במרחב העירוני עקב דחיסות מבנית החוסמת את מעבר האוויר, הצפות בעקבות מחסור בשטחים 'סופגים', איכות אוויר ירודה עקב רמה גבוהה של פחמן דו חמצני ועוד.

חשיבותו של גורד שחקים אקולוגי

  • הפחתה בתופעת 'איי החום' במרחב העירוני.
  • הפחתה בבעיית הצפות בעקבות מחסור בשטחים ירוקים הסופגים את מי הגשם.
  • שיפור איכות האוויר עקב פליטה של חמצן על ידי הצמחים בגגות הירוקים.
  • חיזוק הקהילה המקומית עקב העבודה בגינות-גג הקהילתיות.
  • גינות הגג מביאות לחיסכון של חשמל עקב בידוד טוב יותר.
  • גינות הגג מביאות לשיפור הבידוד האקוסטי.