מגדל שמש מיועד לאסוף את קרינת השמש משטח נרחב בעזרת מראות המרכזות את הקרניים לקולט הנמצא בראש המגדל. קרינת השמש המרוכזת מחממת נוזל או גז והלחץ הנוצר מניע טורבינה לייצור חשמל. ייצור חשמל באמצעות חום השמש נקרא אנרגיה תרמו סולארית.

להדגמת פעולת המגדל, מוקם בגן הסולארי דגם מוקטן של מגדל שמש ושדה מראות על ידי חברת AORA המפתחת מגדל שמש בטכנולוגיה היברידית מודולרית (עוד על AORA בקישור זה).