בוקר טוב תלמידי בית ספר דליות!!

היום יום מיוחד בבית הספר -

מקימים את הקיר הירוק!

סדר היום:
שלב 1
עם פתיחת השיעור הראשון, כל התלמידים צופים בכיתה בסרטון הדרכה 1 (למטה בהמשך העמוד)
ואז מייד גם בסרטון הדרכה 2

בתום הצפייה בסרטון מבצעים את הפעילות הראשונה:
א. חותכים חלון בבקבוק
ב. מחברים את הבקבוקים לצינור של 3 בקבוקים
ג. שולחים שני נציגים שיוציאו את צינורות הבקבוקים לצוות ההקמה שבחוץ
ד. ממשיכים בלו"ז הרגיל של בית הספר

שלב 2
כל הכיתה יוצאת לשתילות לפי הלו"ז שקיבלו המורים.

בהצלחה!!!

סרטון הדרכה 1

סרטון הדרכה 2