הגן הסולארי הנייד

פעילות בנושא איכות הסביבה שמגיעה לבית הספר.

יום ירוק – יום שיא בנושא איכות הסביבה
מסלול האנרגיה
מסלול הפסולת
מסלול האדמה

פעילות בנושא אנרגיה

אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית

משך הפעילות: 45 דקות | בחוץ במקום מוצל סמוך לאזור עם שמש

אנרגיה תרמו סולארית

משך הפעילות: 45 דקות | בחוץ במקום מוצל סמוך לאזור עם שמש

פעילות בנושא פסולת

הכנת נייר ממוחזר

משך הפעילות: 45 דקות | בכיתה או בחוץ במקום מוצל

צבע מהטבע

משך הפעילות: 45 דקות | בכיתה או בחוץ במקום מוצל

קרקסנות ירוקה

משך הפעילות: 45 דקות | בכיתה או בחוץ במקום מוצל

מנגנים ירוק

משך הפעילות: 45 דקות | בכיתה או בחוץ במקום מוצל

פעילות בנושא אדמה

פיסול באדמה

משך הפעילות: 45 דקות | בכיתה או בחוץ במקום מוצל

זרעים מעופפים - הכנת כדורי זרעים

משך הפעילות: 45 דקות | בכיתה או בחוץ במקום מוצל