חברת מרכבים הינה חברה המייצרת אוטובוסים, המנצלת את משאביה למען הגנה על איכות הסביבה ומנסה למנוע את זיהום הקרקע, המים והאוויר בסביבה בה היא פועלת. חברת מרכבים דוגלת באחריות מרבית על מנת להגן על אקוויפר החוף המהווה את מאגר המים התת קרקעי של ישראל, הקרוב אליה בסמיכות. המפעל משתמש בחומרים ידידותיים לסביבה בתהליכי הייצור המייצרים פסולת תעשייתית במידה מופחתת משמעותית. מערכות הריתוך והצביעה מחוברות למערכות סינון מבוקרות המרחיקות רעלים ממתחם העבודה. כמו כן, המפעל משתמש בתאורה מיוחדת החוסכת אנרגייה ולא פוגעת בשכבת האוזון.

חברת מרכבים הינה שותפה פעילה לגן הסולארי בתרומת פסולת שבדרך כלל מופנית למחזור. הגן הסולארי מקבל וממחזר את הפסולת באופן ישיר ובכך חוסך את תהליך המחזור של החברה.