סדנת הקמת כיפה גאודזית

עקרונות בנייה ירוקה | שימוש מושכל במשאבים | תפיסה חדשה של המרחב הבנוי

סדנה עיונית ומעשית | עבודה מגבשת בחלוקה לקבוצות קטנות
מה לומדים?
מה רואים?
מה עושים?