……….

שותפים לעשייה

סולאריס סינרג'י שותפים בבניית הגן הסולארי בתכנון הנדסי, ליווי והשתתפות במימון הקמת מיצג "אנרגיה סולארית על המים".

.

סולאריס סינרג'י

קרוב ל-100% מהמערכות הסולאריות המותקנות כיום מוצבות על פני האדמה, בו בזמן שמרבית קרני השמש המגיעות לכדור הארץ פוגעות במים. סולאריס סינרג'י זיהתה את הפוטנציאל הטמון בשימוש במשטחי מים של מאגרים כ די לחסוך בשטחים פתוחים ופיתחה מערכת סולארית המותקנת בציפה על פני המים.