השתלמות למורים בנושא קיימות ואיכות הסביבה

פעילות איכות הסביבה למורים

השינוי מתחיל בחינוך

כאנשי חינוך אנו דמות מפתח בבניית ערכים אצל התלמידים שלנו.
מורה שבא במגע יום יומי עם תלמידיו ומכניס את נושא הסביבה, שמירה על האדמה ועל המשאבים שסבבינו, משפיע לא רק על התלמיד אלא על ההתפתחות של הדור הבא של אזרחי ישראל והעולם.
בני אדם הולכים ומתרחקים מסביבתם הטבעית וככול שהזמן חולף החשיבות ביצירת החיבור הזה מחדש הוא קריטי לעתיד טוב יותר.

ביקור בגן הסולארי - סיור קיימות למורים ומדריכים

סדנת קיימות למורים ואנשי חינוך בגן הסולארי החדש בבנימינה.
תכני הביקור מותאמים לקבוצה עם מזמין הביקור בהתאם לידע המוקדם של קבוצת המורים.
באמצעות מיצגים, עזרי הדרכה ודוגמאות להמחשה יקבלו המורים סל כלים שבו יוכלו להשתמש עם התלמידים, להמחשת בעיות ופתרונות בתחום הקיימות, בדגש על אנרגיה מתחדשת והפחתת פסולת. נדבר על ההבדל בין אנרגיית חום השמש לאור השמש, על בעיית הצריכה העודפת ובאופן פרטני על שימוש בחד פעמי. נציג את פרויקט הקיר הירוק וכל משתתף ישתול בו שתיל, ונתארח בכיפות גאודזיות, מבנים יעילים ואקולוגים במיוחד.
הביקור ישלב את סיפור ההקמה של הגן הסולארי לפני עשור ושל שני מיזמים קהילתיים שנולדו מתוכו ומשפיעים לטובה על הסביבה - היער הנדיב, יער מאכל קהילתי, וחיים לנחל תנינים - תושבים למען הנחל.