השתלמות למורים בנושא קיימות ואיכות הסביבה

פעילות איכות הסביבה למורים

השינוי מתחיל בחינוך

כאנשי חינוך אנו דמות מפתח בבניית ערכים אצל התלמידים שלנו.
מורה שבא במגע יום יומי עם תלמידיו ומכניס את נושא הסביבה, שמירה על האדמה ועל המשאבים שסבבינו, משפיע לא רק על התלמיד אלא על ההתפתחות של הדור הבא של אזרחי ישראל והעולם.
בני אדם הולכים ומתרחקים מסביבתם הטבעית וככול שהזמן חולף החשיבות ביצירת החיבור הזה מחדש הוא קריטי לעתיד טוב יותר.

סיור קיימות למורים בגן הסולארי

סיור מודרך בגן הסולארי כולל מעבר בין טכנולוגיות סביבה והכרות עם הצורך בהקניית ידע וכלים מעשיים לתלמידים.

הסיור עובר בשני מתחמי הגן: אנרגיה ומשאבים ובמהלכו מתפתח דיון הנוגע להשפעות החינוך לשמירה על הסביבה, על התנהגות בני הנוער וכיצד חינוך זה משפיע על נושאים כגון שמירה על ציוד בית הספר, חיסכון במים ובחשמל והיחס שבין אדם לחברו.

פעילות העשרה והרצאות

יפעילות מעשית מחזקת את הקשר הקבוצתי תוך כדי למידת נושאי קיימות שונים.

הגן הסולארי מציג שפע פעילויות העשרה הכוללות סדנאות, הרצאות ואף ימי גיבוש עשירים.

לחץ כאן למפרט הפעילויות המלא.