חקר הקיר הירוק

מערכי שיעור | מצגות | ערכות | חומרים | מערכי ניסוי

הקיר הירוק - פלטפורמה לעבודות חקר במדעים שמשתלבות עם תכנית הלימודים

המטרה:
פיתוח מודל להקמה של גינת מאכל אנכית, מניבה ומזינה על קירות וגדרות בכל מקום.

הקיר הירוק מהווה פלטפורמה מצוינת לעריכת ניסויים מדעיים, בהיותו מערך דו ממדי (מטריצה) של עציצים כאשר בכל תא במטריצה גדל צמח בתנאים הניתנים לשליטה.

'חקר הקיר הירוק' הוא מערך לימוד שפותח בגן הסולארי המציע למורים למדעים סדרה של ניסויים המותאמים לתכנית הלימודים לפי שכבת הגיל הרלוונטית.

עבור התלמידים
התכנית מהווה הזדמנות לפיתוח יכולות חקר תוך חשיפה לתכנים מעולם הקיימות בצורה פעילה, בשילוב עם ניסויים ושימוש בעזרים ייחודיים.

המורים מקבלים
את הציוד הנדרש לביצוע ניסויים בכיתה, גישה לדפים מקוונים להזנת תוצאות וניתוח נתונים, ליווי צמוד וייעוץ מקצועי אגרונומי לעריכת הניסויים ותמיכה במהלך הביצוע.

מה רוצים לחקור?
אילו צמחי מאכל ניתן לגדל בקיר הירוק?
איזו תערובת אדמה מתאימה לכל צמח?
כמה מים צריך כל צמח? כמה דשן? כמה אור?
כיצד המים מושפעים מהמעבר בעציצים?
האם השתנתה החומציות? המליחות?
מה ההבדל בין גידול בעציצים התחתונים
לגידול בעציצים העליונים?

שלבים בניסוי

שלב 1 - תכנון:
גיבוש שאלת החקר.

שלב 2 - ביצוע:
העמדת הניסוי לבדיקת ההשערה: טיפולים, חזרות וקבוצת ביקורת.

שלב 3 - מעקב:
ביצוע תצפיות ואיסוף נתונים.

שלב 4 - סיכום:
הצגת התוצאות וניתוח הנתונים בכיתה.

תכנית לדוגמה: חקר הקיר הירוק לכיתות ה'

חילחול ואחיזת מים

נבחן את תכונות החלחול ויכולת אחיזת המים של סוגי קרקעות שונים, נבין את ההבדלים בין סוגי האדמה ואת השפעת הבחירה על בריאות הצמח.

חשיבות הדשן לצמחים

נבחן את ההשפעה של דשן על בריאות הצמח ועל כמות היבול. נכיר סוגים שונים של דשן בחקלאות ונלמד להכין תמיסות ונתנסה במעקב אחר השפעתם על הצמחים בקיר הירוק.

מליחות מי השקייה

נבחן השפעה של השקיה במים בעלי מליחות שונה ואת השפעתם על בריאות הצמח וכמות היבול, נלמד למדוד מליחות ונבין את חשיבות המלחים במים.