פעילות למשפחות עם ילדים בחופש

מה רואים?
מה עושים?
מה יוצרים?

מה אפשר לעשות עם ילדים בחופש?