אודות הגן הסולארי

הגן הסולארי הוא מרכז חינוך חוויתי לקיימות ושמירה על הסביבה

החזון שלנו

הציבור בישראל ישלב שיקול סביבתי בכל פעולה והחלטה מתוך מודעות להשפעה הסביבתית של פעולותינו והכרה בחשיבות הסביבה לחיינו.

מודעות מובילה לעשיה סביבתית

הגן הסולארי שם לו למטרה להעלות את המודעות בקרב הציבור לחשיבות השמירה על הסביבה ולהטמיע ערכי קיימות באמצעות פיתוח והדרכה של פעילות חוויתית מעצימה. כל זאת על-מנת לגרום לאנשים לאמץ התנהגות מקיימת ובכך ליצור שינוי סביבתי אמתי.

עיקר העשייה מתמקדת בקידום פעילות חינוכית חוויתית במערכת החינוך הפורמלית לתלמידים וצוותי הוראה, בדגש על הגברת מודעות לאתגרים הסביבתיים העומדים בפנינו והנגשה של כלים מעשיים ליצירת שינוי.

אנו מרכזים ידע ומומחים ומציעים תכניות לימוד מתמשכות ופעילויות חד פעמיות בנושאים מגוונים - אדמה, יערות מאכל, פסולת, אנרגיה, צריכה נבונה, בנייה ירוקה ועוד.