מהו טל

האוויר מכיל אדי מים – לחות. כאשר מתקרר האוויר, כמות הלחות שהוא יכול להכיל יורדת, והוא מגיע למצב של רווית-על. המים העודפים מפסיקים להיות אדים ומתעבים על גרעיני ההתעבות שנמצאים בסביבה – בייחוד כאשר גרעיני התעבות אלו (עצמים, קרקע) קרים יותר מן האוויר. מים אלו קרויים טל וניתן לנצלם בעיקר להשקיית הגינה.

חשיבותו של הטל

חיסכון במים – מנצלים מים אשר מתעבים באופן טיבעי על המשטח הקרוה לצמח או על הצמח עצמו.

חיסכון באנרגיה – אין צורך במערכות השקייה.

איסוף מי הטל  באופן מעשי

ערימת אבנים גדולות עם הרבה חללי אוויר ביניהן היא שיטת קציר טל עתיקת יומין. עורמים אבנים סביב הצמח בקוטר של מטר, או שעורמים כמה ערימות קטנות. אפשר גם לכסות תעלות השקיה באבנים. טל המצטבר על האבנים יגיע ישירות לשורשים. אפשר להשתמש בכל אבן מקומית, אך אבנים וולקניות כגון טוף או בזלת (שיש להן יותר חללי אוויר) פועלות טוב במיוחד. שימוש במי טל ממבנים בעלי גג מתכת מאפשר גידול ערוגות צמחים בלא צורך במערכת השקיה.

בגן הסולארי מוצגים מוצרים ייעודיים לאיסוף מי טל של חברת טל-יה.