…………………………………………………………….

הגן הסולארי מתמחה בהקמת טכנולוגיות סביבה בבתי ספר ומוסדות ברחבי הארץ. 

להלן רשימה חלקית של טכנולוגיות המשמשות בפועל את דיירי הגן הסולארי, ופועלות כאמצעי המחשה לימודי למבקרים.

…………………………………………………………….

טכנולוגיות סביבה בגן הסולארי

אגירת מי טל

איסוף מי גשמים

אנרגיה פוטו וולטאית – אנרגיה סולארית ביתית / עצמאית

אנרגיה תרמו סולארית – שימוש ביתי!

בידוד – לחסוך אנרגיה דרך בידוד המבנה!

ביו דיזל – דלק ירוק?

בניה ירוקה – חיסכון בכסף ושיפור ברמת החיים!

גורד שחקים אקולוגי / גורדולוגי

חיפוי קרקע

טורבינות רוח – יש רוח? יש חשמל!

כיפה גאודזית – DOME

מגדל שמש

מערכת אקוופוניקה –  דגים, צמחים ומה שבינהם

מערכת לטיהור מים אפורים – אגן ירוק

מערכת לטיהור מים אפורים – השקיית הגינה במים בשימוש חוזר

מערכת לניתור אנרגיית רוח ואנרגיית שמש

מערכת מים אפורים – מסננים

מערכת סולארית עצמאית – הקוביות הסולאריות

ספסל אקולוגי – מפסולת לפנינה בגינה

קומפוסט – הזבל של הטבע

שימוש חוזר – גג מבקבוקי פלסטיק

שירותים אקולוגיים – כמה מים ניתן לחסוך?

תאורה סולארית עצמאית ניידת