חישוב תשלום הגמול עבור ההשתלמות

פורטל השתלמויות מהווה מאגר של אינפורמציה כוללת ועדכנית אשר מציע מגוון רחב של השתלמויות לאנשי הוראה ומורים. בפורטל קיימת אפשרות לקבל מידע רלוונטי על האפשרויות להשתלם, וכל ההליכים הנדרשים על מנת לזכות בהכרה עבור ההשתלמות לצרכי הגמול. במידה והינכם נזקקים למידע או מתלבטים לגבי אופייה של ההשתלמות וההליכים הנדרשים לשם כך, תוכלו למלא טופס או ליצור עימנו קשר ואנו נסייע לכם בשמחה. לא מעט אנשי הוראה נוטים לבלבל בין המושגים "אישור השתלמות" ו- "גמול השתלמות". אישור להשתלמות מוענק לצורך שנת שבתון באמצעות קרן ההשתלמות בעוד שיזכו לגמול עבור ההשתלמות במידה ועמדו בכל הקריטריונים הנדרשים מטעם משרד החינוך. יחידת גמול השתלמות אחת מהווה 1.2% מהשכר המשולב והוא משולם ביחס להיקף המשרה של איש ההוראה. במידה והוא מועסק באמצעות מעסיקים אחדים, הוא יתוגמל עבור ההשתלמות באופן יחסי להיקף משרתו אצל כל אחד מהמעסיקים.

התנאים והסייגים לגבי ההכרה בהשתלמות לצרכי גמול

לא כל השתלמות מזכה בגמול וישנם סייגים ותנאים. מורה המקבל תוספת דרגה או תואר בעקבות ההשתלמות, אינו זכאי לגמולי השתלמות, ואולם יש ביכולתו של איש ההוראה להמשיך ולצבור מחדש גמולי השתלמות. עובדי הוראה אשר הוסמכו לרובד חינוכי במערכת החינוך זכאים לגמול עבור השתלמויות שמעבר לאותה ההסמכה על פי התקנות שנקבעו, במידה והם פועלים בדרכים המקובלות לשם אישור הזכאות. עובדי הוראה בפועל שאין ברשותם תעודת הוראה, יוכלו לזכות בגמולי השתלמות עבור קורסים בהם השתלמו רק לאחר הסמכתם, וזאת בתנאי שההשתלמויות אינן מהוות חלק מדרישות ההסמכה.

לימודים המזכים בגמולי השתלמות
בקטגוריית ההשתלמויות המוכרות לצרכי גמול ניתן למצוא את ההשתלמויות הנערכות באמצעות מחלקת ההשתלמויות לעובדי הוראה, השתלמויות היזומות על ידי משרד העבודה אשר מאושרות דרך האגף להכשרה מקצועית, השתלמויות הנערכות דרך נציבות שירות המדינה, לימודים לתואר במוסדות להשכלה גבוהה, מכללות אזוריות מוכרות מראש על ידי משרד החינוך, קורסים אקדמיים דרך האוניברסיטה הפתוחה ולימודים אשר הוכרו מראש על ידי המחלקה להשתלמויות. מגוון ההשתלמויות לעובדי הוראה הינו רחב, והם רשאים לבחור את ההשתלמות במטרה להתפתח בהיבט המקצועי או בהיבט של העשרה אישית והרחבת הידע, כמו קורסים לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים, הפרעות קשב וריכוז או לקויות למידה, סדנאות וקורסים להקניית שיטות הוראה חדשות, השתלמויות הקשורות בהוראה ממוחשבת וכדומה, כשהקורסים מותנים במתן ציון מספרי על מנת להיות מוכרים לצרכי גמול.