תחנות פעילות בנושא איכות הסביבה

הגן הסולארי הנייד - פעילות שמגיעה אליכם

לבית הספר  |  למתנס  |  לתנועות נוער  |  לקייטנות  |  לרשויות  |  ליום ירוק  |  לאירועים

אנרגיה

פעילות בנושא אנרגיה מתחדשת

פעילות בנושא אנרגיה מתחדשת

כמה אנרגיה אנחנו צריכים?
כמה אנחנו צורכים?
וכיצד טכנולוגיות אנרגיה סולארית
משפרות לנו את החיים.

פסולת

פעילות בנושא הפחתת פסולת

פעילות בנושא הפחתת פסולת

האם היינו מסתדרים היום בעולם ללא פלסטיק?
האם הפלסטיק הוא אוייב כדור הארץ?
הפתרון לבעיית הפסולת
מתחיל בהבנת הבעיה!

אדמה

פעילות בנושא אדמה

פעילות בנושא אדמה

האדמה מאפשרת חיים נוחים, היא מספקת מים
ומזון, נפט, מתכות וחומרים אחרים.
אך פעולותינו מדללים ומזהמים אותה.
כיצד נשמור עליה כדי שלא תפסיק לתת?

הגן הסולארי הנייד

פעילות איכות הסביבה שמגיעה אליכם

משך כל תחנת פעילות 45 דקות
כל התחנות כוללות ידע עיוני ופעילות מעשית
סוג הפעילות המעשית משתנה על-פי קבוצת הגיל
רמת התוכן מותאמת על-פי הידע המקדים של המשתתפים
ניתן למקד את התוכן העיוני כדי לתת מענה לתכנים שנדרשים בתכנית הלימוד
הפעילות מתקיימת בכיתה או בחוץ במקום מוצל
מדריך מעביר עד 6 סבבים ביום פעילות

הגן הסולארי הנייד - פעילויות ליום ירוק - יום שיא בנושא איכות הסביבה