התכנית לקיימות

תכנית לימוד מעשית מתמשכת בנושא איכות הסביבה וקיימות

לומדים על איכות הסביבה דרך פיתוח סקרנות, התנסות ויצירה - מתאים לכיתות א'-ו'
מסלול האנרגיה
מסלול הפסולת
מסלול האדמה

אנו רואים בילדים 'סוכני שינוי', שגרירים, ובעזרתם, מעוניינים להפיץ את ערכי הסביבה בקרב המשפחות, המורים וקהילת בית הספר.