חברת אברות תעשיות בע"מ הינה חברה ציבורית המתמחה בעטיפה חיצונית ובציפוי פנימי של צינורות פלדה ואביזרי צנרת פלדה לשימושים מגוונים כגון: הולכת מים, שפכים, גז, דלקים ועוד. חברת אברות מפתחת טכנולוגיות ומשתמשים בטכנולוגיות מתקדמות ביותר לציפוי, עטיפת צנרת ואביזרי צנרת עם הקפדה על התאמתם לשוק המקומי, לתנאי האקלים והשטח בארץ. הצינורות משמשים במגזר הביתי, העירוני, בתעשייה ובחקלאות.

חברת אברות תרמה לגן הסולארי צינורות לשימוש הכיפה הגיאודזית הנמצאת לראווה בחצר.