מהו חיפוי קרקע

חיפוי קרקע הוא :חומר אורגני או אנאורגני המוסף על פני שכבת הקרקע העליונה ובכך גורם לשנוי בסביבת הצמח. סוגי הכיסוי מגוונים וניתן להשתמש ברסק גזם ערסק עץ, עלים יבשים, שבבי עץ, קליפות עצים, טוף, יריעות פלסטיק ואבני נחל.

חשיבותו של חיפוי קרקע

  • הפחתת התאיידות ושמירה על רטיבות הקרקע.
  • הקטנת כמות העשבייה.
  • הורדת הטמפרטורה.
  • השפעה חיובית על הצמיחה והגדילה.
  • השפעה חיובית על פוריות הקרקע.
  • מניעת הידוק והיוצרות קרום חד מולקולארי בשכבת הקרקע העליונה.
  • מניעת פגיעות מכאניות בקרקע.

למה משמש חיפוי קרקע

החיפוי משמש כעין בידוד על פני הקרקע כתוצאה מכך מקטין את התחממות הקרקע- מקטין את התאיידות בכ – 50% לעומת קרקע חשופה (אבופורציה). החיפוי מגדיל את חדירת המים לקרקע. החיפוי מגביל מעבר של אור, קרינה וגזים בין האטמוספירה לקרקע ומונע התפתחות של עשבים שוטים. מניעת עשבים גורמת במישרין להקטנת איבוד המים מהצמח (טרנספירציה).