הגן הסולארי הינו מרכז חוויתי הפועל בתחומי האקולוגיה ושמירת הסביבה.

מתוך אמונה שלמה בחינוך כדרך מובילה לשינוי, רבות ומתרבות הפעיליות המוצעות לילדים ובני נוער.

פעילויות אינטראקטיביות מספקות למשתתפים התנסות ומתן כלים לחיים ירוקים, תוך כדי הכרות עם בעיות כלל-עולמיות.

.

יום הולדת בגן הסולארי – מסע להכשרת הגיבור הירוק

חדש! קייטנות 2012

– קייטנה ירוקה
– סדנאות זורמות
– אקו כיף בגן הסולארי