שותפים לעשייה

לוויתן אנרגיה שותפים לבניית הגן הסולארי בתכנון הנדסי של מיצג מגדל המים שמדגים אנרגיית אגירה שאובה ואנרגיה הידרואלקטרית.

לוויתן אנרגיה מאמינה כי ניתן לשנות את שוק האנרגיה בישראל ובעולם לאנרגיה ברת קיימה על ידי השקעה בחינוך ופיתוח טכנולוגיות חדשניות לשימוש באנרגיה נקיה.

.

לוויתן אנרגיה

לוויתן אנרגיה עוסקת בפיתוח וייצור מערכות אנרגיית רוח, אנרגיה הידרואלקטרית ואנרגיה מגלי ים.