מסלול אדמה

אדמה היא המקור שלנו למזון ולחומרי גלם | התכנית לקיימות של הגן הסולארי

תכנית לימוד מתמשכת בנושא אדמה לתלמידי בי"ס יסודי - מתאים לכיתות א'-ו'
קומפוסט | בניה באדמה | התכנית המלאה
מסלול קומפוסט
מסלול בנייה באדמה
מסלול אדמה - תכנית מלאה