מסלול פסולת

תרבות הצריכה, פלסטיק, מיחזור ופסולת כמשאב | התכנית לקיימות של הגן הסולארי

תכנית לימוד מתמשכת בנושא פסולת לתלמידי בי"ס יסודי - מתאים לכיתות ג'-ו'
קומפוסט | פלסטיק | התכנית המלאה
מסלול הקומפוסט
מסלול הפלסטיק
מסלול פסולת - תכנית מלאה