מרכז השל, הנמצא בתל אביב, הינו מכון ישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית. מרכז זה נוסד כדי ליצור מקום בו ניתן לפתח חזון סביבתי חברתי תרבותי ורוחני חלופי לעתידה של מדינת ישראל. זהו חזון של קדמה אחרת, שניתנת לתרגום לשפת המעשה דרך פיתוח מנהיגות, חינוך, קידום מדיניות וחקיקה ויצירת דוגמאות ליישום.

במרכז תפיסה זו עומד המושג "קיימות". במקום דרכי הפיתוח המקובלים היום בחברה הצורכת את משאבי הסביבה ללא מעצורים וללא התחשבות בהשפעתם על ערכים חברתיים כמו צדק ושוויון, לפי תפיסת מרכז השל, יש לבסס גישה של פיתוח המתחשבת במגבלות הסביבתיות לטובת החברה כולה. פיתוח זה שואב את ערכיו מההבנה שהאדם הוא חלק אחד ממערכת גדולה ומורכבת לאין שיעור- מערכת החיים. לפי הבנה זו, פגיעה מתמשכת ברקמה זו, הסביבתית והחברתית כאחת- משמעותה פגיעה הרסנית בכולנו, ועלינו לשנות כיוון ולפעול למען חזון של חיים.