השתלמות למורים בנושא קיימות ואיכות הסביבה

פעילות איכות הסביבה למורים

השינוי מתחיל בחינוך

ביקור בגן הסולארי - סיור קיימות למורים ומדריכים