פעילות סביבתית לסטודנטים

פעילויות איכות הסביבה - יוצרים שינוי

מפרט פעילויות לסטודנטים

סיור קיימות בגן הסולארי

סדנאות פעילות

הרצאות אקולוגיות בנושאי סביבה וקיימות