סיור קיימות ובסופו עבודת כפיים ההופכת את המשתתפים לסוכני שינוי על ידי עזרה בפיתוח הגן הסולארי, משימות מדידות ופרוייקטים קצרים הנדרשים בגן.

העבודה יוצרת חיבור פיזי ורגשי בין תיאוריה למעשה ומפתחת אצל המשתתפים תחושת שותפות לתהליך השינוי.