חקר הקיר הירוק

מערכי שיעור | מצגות | ערכות | חומרים | מערכי ניסוי

הקיר הירוק - פלטפורמה לעבודות חקר במדעים שמשתלבות עם תכנית הלימודים

תכנית לדוגמה: חקר הקיר הירוק לכיתות ה'

חילחול ואחיזת מים
חשיבות הדשן לצמחים
מליחות מי השקייה