………………………………………………………………………….

    

……………………………………………………………………

     

…………………………………………………………………………

   

…………………………………………………………………………….

   

………………………………………………………………….

    

…………………………………………………………………….

    

…………………………………………………………………….

    

……………………………………………………………………

    

…………………………………………………………………….

    

……………………………………………………………………

מרכז השל, המרכז לקיימות מקומית  החנות הירוקה, הפיל הירוק